Cityklinikan verkkokauppa - maksa erissä!

Tietosuojaseloste

Lisätietoa Cityklinikan tietosuojasta löytyy kotisivuiltamme.

Lisätietoa verkkokaupan ylläpitäjän tietosuojasta löytyy MyCashflown sivuilta.


REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

City Clinics Group Oy (jäljempänä "Cityklinikka")
Tiedottaja
Aleksanterinkatu 21 A
00100 HELSINKI
+358 (0)201 777 288, tiedottaja@ckl.fi

REKISTERIN NIMI

Cityklinikan digiviestinnän asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Cityklinikan asiakkaan ja Cityklinikan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Digiviestinnän asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

-Asiakaspalvelun kehittäminen

-Viestinnän suunnitteleminen, toteuttaminen, personointi ja arviointi

-Cityklinikan liiketoiminnan kehittäminen 

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimin tavoin. Digitaalisessa markkinointiviestinnässä Cityklinikka käyttää evästeitä. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa evästeiden käyttöön milloin tahansa poistamalla oman selaimensa evästehistorian.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 §.

REKISTERIN TIEDOT

 Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

- asiakkaan nimi ja postiosoite

- sähköpostiosoite

- asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

- uutiskirjeen ja tekstiviestien tilaamista koskevat tiedot

- rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

- rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkokauppaostojen ja asiakaskäyntien yhteydessä sekä uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Evästeisiin liittyvistä tiedoista kerätään IP-osoitteita, selaintietoja ja käyttöjärjestelmätietoja. Em. tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) alaisuudessa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Cityklinikan digiviestinnän asiakasrekisterin nimi-, osoite-, puhelinnumero- tai sähköpostiosoitetietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Nimi- ja yhteystietoja ei siirretä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeisiin liittyviä IP-osoitteita käytetään sosiaalisessa mediassa markkinointisisältöjen yksilöimiseen ja verkkoliikenteen seuraamiseen.

Kolmannet osapuolet, kuten Facebook, Google tai Fonecta, voivat käyttää evästeitä, majakoita ja muita tallennustekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja Cityklinikan digikanavilla liikkuvien käyttäytymisestä. Näitä voidaan käyttää tulosten analysoimiseen sekä mainosten kohdentamiseen.

Cityklinikan digisisältöjen käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä mainoksen kohdennukseen tarvittavien tietojen keräämisestä ja käytöstä. Lisätietoja löytyy täältä.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Cityklinikan digiviestinnän asiakasrekisteriin on talletettu. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Cityklinikan tiedottajaan:

tiedottaja@cityklinikka.fi

Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröity on rekisteröitynyt Cityklinikan verkkokauppaan, hän voi päivittää omia perustietojaan verkkokauppatilillään. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

Jos rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään sähköisesti:

tiedottaja@cityklinikka.fi

Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Cityklinikan tiedottajalle:

tiedottaja@cityklinikka.fi

Ostoskorisi on tyhjä